Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa pārstāvju monitoringa vizīte

Tiesībsarga biroja pārstāvji tiekas ar Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa pārstāvju delegāciju.