ENNHRI vebinārs “Monitoring of CRPD compliance in the implementation of EU funds”

Tiesībsarga biroja pārstāve uzstājas ar prezentāciju Eiropas Nacionālo cilvēktiesību iestāžu tīkla (ENNHRI) vebinārā par personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu Eiropas Savienības (ES) fondu īstenošanā “Monitoring of CRPD compliance in the implementation of EU funds”