Grupu dzīvokļu atklāšana Nīkrāces pagastā

Tiesībsargs piedalās Grupu dzīvokļu atklāšanā Nīkrāces pagasta Dzeldā