Izglītojošas lekcijas bērnu aprūpes iestādēs par cilvēktirdzniecības riskiem