Lekcija “Bērni – cilvēku tirdzniecības upuri”

Tiesībsarga biroja pārstāve Latvijas pašvaldību mācību centrā pasniedz lekciju “Bērni – cilvēku tirdzniecības upuri”.