Lekcija “Bērni – cilvēku tirdzniecības upuri”

Tiesībsarga biroja pārstāvis pasniedz lekciju “Bērni – cilvēku tirdzniecības upuri” Latvijas pašvaldību savienības mācību centrā.