Lekcija “Bērni – cilvēku tirdzniecības upuri”

Tiesībsarga biroja pārstāvis Latvijas Pašvaldību mācību centrā lasa lekciju par tēmu “Bērni – cilvēku tirdzniecības upuri”.