Lekcija LU Sociālo zinātņu fakultātē par cilvēku ar invaliditāti tiesībām

Tiesībsarga biroja pārstāvis pasniedz lekciju Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē par cilvēku ar invaliditāti tiesībām.