Lekcija LU Sociālo zinātņu fakultātē par tiesībsarga darbu un sociālo tiesību prioritātēm

Tiesībsarga biroja pārstāvis pasniedz lekciju Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē par tiesībsarga darbu un sociālo tiesību prioritātēm.