Lekcija “mobings un bosings darba vietā”

Tiesībsarga biroja pārstāvis pasniedz lekciju “mobings un bosings darba vietā” Valmieras novada pašvaldībai.