Lekcija “Mobings un bosings darbavietā: raksturīgais un aktuālais no juridiskā un praktiskā aspekta”

Lekcija “Mobings un bosings darbavietā: raksturīgais un aktuālais no juridiskā un praktiskā aspekta” BKUS mācību centrā.