Lekcija par bērnu tiesībām

Tiesībsarga biroja pārstāve Latvijas Pašvaldību mācību centrā lasa lekciju par bērnu tiesībām.