Lekcija par bērnu tiesībām

Tiesībsarga biroja pārstāvis Latvijas pašvaldību mācību centrā pasniedz lekciju par bērnu tiesībām.