Lekcija par bērnu tiesībām Latvijas Pašvaldību mācību centrā

Tiesībsarga biroja pārstāve lasa lekciju par bērnu tiesībām Latvijas Pašvaldību mācību centrā