Lekcija par cilvēku tirdzniecību

Tiesībsarga biroja pārstāve Latvijas Pašvaldību mācību centra organizētās apmācībās tiesu izpildītājiem pasniedz lekciju par cilvēku tirdzniecības riskiem.