Lekcija par cilvēku tirdzniecību

Tiesībsarga biroja pārstāve Latvijas Pašvaldību mācību centrā vada lekciju par cilvēku tirdzniecību.