Lekcija par mobingu

Tiesībsarga biroja pārstāve Valsts darba inspekcijas darbiniekiem pasniedz informatīvu lekciju par mobingu.