Lekcija par tēmu “Bērni – cilvēku tirdzniecības upuri”

Tiesībsarga biroja pārstāvis Latvijas Pašvaldību mācību centrā vada lekciju par tēmu “Bērni – cilvēku tirdzniecības upuri”.