Lekcija par tiesībsarga lomu cilvēktiesību nodrošināšanā

Tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne studenšu korporācijā “Imeria” uzstājas ar lekciju par tiesībsarga lomu cilvēktiesību nodrošināšanā un aizsardzībā.