Lekcija pedagogiem

Tiesībsarga biroja pārstāvis pasniedz lekciju Rīgas 64. vidusskolas pedagogiem par tiesiskajiem aspektiem izglītības jomā, īpaši iekļaujošās izglītības kontekstā.