Lekcija Rīgas izglītības iestāžu vadītājiem par iekļaujošu izglītību

Tiesībsarga biroja pārstāvji pasniedz lekciju Rīgas izglītības iestāžu vadītājiem par iekļaujošu izglītību.