Lekcija Rīgas Juridiskajā augstskolā “International human rights law” studiju kursā par tiesībsarga funkcijām