Lekcija “Bērna tiesību un interešu prioritātes nodrošināšana tiesībsargājošo institūciju darbā”

Tiesībsarga biroja pārstāvis pasniedz lekciju Latvijas pašvaldību mācību centrā (tiesnešiem, prokuroriem) par tēmu “Bērna tiesību un interešu prioritātes nodrošināšana tiesībsargājošo institūciju darbā”