Mācības darbam ar ģimenēm ar bērniem

Tiesībsarga biroja pārstāve pasliedz mācības Sociālo dienestu darbiniekiem darbam ar ģimenēm ar bērniem.