Mācības darbam ar jauniešiem

Tiesībsarga biroja pārstāvis pasniedz mācības darbam ar jauniešiem Tukuma Sociālā dienesta darbiniekiem.