Mācības darbam ar jauniešiem

Tiesībsarga biroja pārstāvis vada apmācības Tukuma pašvaldības Sociālajam dienestam par darbu ar jauniešiem.