Mācības darbam ģimenēm ar bērniem

Tiesībsarga biroja pārstāvis Rīgas Sociālo dienestu darbiniekiem pasniedz mācības par darbu ģimenēm ar bērniem.