Mācības darbam ģimenēm ar bērniem

Tiesībsarga biroja pārstāvis pasniedz mācības Tukuma Sociālā dienesta darbiniekiem darbam ģimenēm ar bērniem.