Mācību vizīte Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrā

Tiesībsarga biroja pārstāvis no 16. līdz 19. oktobrim Vīnē piedalās mācību vizītē Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrā (FRA).