Piedalīšanās Satversmes tiesas sēdē lietā Nr. 2022-34-01

Tiesībsarga biroja pārstāve piedalās Satversmes tiesas sēdē lietas Nr. 2022-34-01 izskatīšanā par normām, kas noteic minimālo ienākumu slieksni un tā pārskatīšanas periodu