Tiesībsarga gada konference “Cieņpilna iesaiste kā demokrātijas pamats”

8. decembrī notiks ikgadējā tiesībsarga cilvektiesību un labas pārvaldības konference. Tā kā Tiesībsarga birojs darbojas jau 15 gadus, pasākums tiks atklāts ar īsu atskatu uz līdz šim paveikto. Konference turpināsies ar trim paneļdiskusijām, kas tiks veltītas tēmai “Cieņpilna iesaiste kā demokrātijas pamats”.

Aicinām vērot konferenci speciāli izveidotajā mājaslapā, kurā būs nodrošināts gan surdotulks, gan mākslīgā intelekta radīti subtitri, kā arī iespējas iesūtīt jautājumus un komentārus: events.tiesraides.lv/tiesibsargs2022.

Visas diskusijas būs skatāmas arī  Tiesībsarga biroja Facebook kontā: https://www.facebook.com/Tiesibsargs/events.

Vairāk par konferenci lasi šeit.