Tiesībsarga gada ziņojuma uzklausīšana Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē

Tiesībsarga gada ziņojuma uzklausīšana Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē