Tiesībsarga gada ziņojuma uzklausīšana Saeimas sēdē

Tiesībsarga gada ziņojuma uzklausīšana Saeimas sēdē.