Tikšanās ar ANO Bēgļu aģentūru

Tikšanās ar ANO Bēgļu aģentūru par bēgļu bērnu iekļaušanos izglītības sistēmā.