Tikšanās ar Biznesa augstskola “Turība” studentiem par tiesas procesa izspēli cilvēktiesībās