Tikšanās ar Daugavpils universitātes studentiem par tiesas procesa izspēli cilvēktiesībās