Tikšanās ar EDSO Demokrātijas un cilvēktiesību iestādi un ANO Spīdzināšanas novēršanas apakškomisiju

Tiesībsarga biroja pārstāvji tiekas ar EDSO Demokrātijas un cilvēktiesību iestādes (OSCE ODIHR) un ANO Spīdzināšanas novēršanas apakškomisijas (UN SPT) par Nacionālā Preventīvā mehānisma jautājumiem.