Tikšanās ar “Gribu palīdzēt bēgļiem”

Tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne, Prevencijas daļas vadītāja Liene Namniece-Bērziņa, Prevencijas daļas juridiskā padomniece Zanda Rūsiņa un Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Santa Tivaņenkova tikās ar kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāvjiem – dibinātāju Egilu Grasmani, interešu aizstāvības speciālisti Ievu Raubiško un valdes locekli Eviju Strupišu. Tikšanās laikā tika pārrunātas aktualitātes par situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas.

Tiesībsarga biroja sanāksmju telpa. Ap galdu sēž (no kreisās): kustības "Gribu palīdzēt bēgļiem" interešu aizstāvības speciāliste Ieva Raubiško dibinātājs Egils Grasmanis un valdes locekle Evija Strupiša, kā arī Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Santa Tivaņenkova, tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne, Prevencijas daļas vadītāja Liene Namniece-Bērziņa, Prevencijas daļas juridiskā padomniece Zanda Rūsiņa.