Tikšanās ar OECD ekspertiem par Interešu konflikta likuma piemērošanu

Tiesībsarga biroja pārstāvji tiekas par OECD ekspertiem jautājumā par Interešu konflikta likuma piemērošanu.