Tikšanās ar Sustento un Ukrainas delegāciju

Tikšanās ar Sustento un Ukrainas delegāciju par ANO Personu ar invaliditāti konvencijas monitorēšanu un alternatīvajiem ziņojumiem.