Lekcija Juridiskās koledžas studentiem

Tiesībsarga biroja pārstāvis vada lekciju Juridiskās koledžas studentiem un mācībspēkiem par nevēlamu seksuālu uzvedību.