Vieslekcija par cilvēku tirdzniecības riskiem

Tiesībsarga biroja pārstāvis Lielvārdes pamatskolai pasniedz vieslekciju par cilvēktirdzniecības riskiem.