Vizītes uz bērnu namiem par izglītošanu cilvēktirdzniecības jautājumos

Tiesībsarga biroja pārstāvis bērnu namos sniedz izglītojošas lekcijas cilvēktirdzniecības jautājumos.