Vizītes uz bērnu namiem

Vizītes uz bērnu namiem Rīgā, Ezerkrasti un Ziemeļi, lai informētu jauniešus par cilvēktirdzniecības riskiem.