Tiesībsargs Juris Jansons

Tiesībsargs Juris Jansons

 

Juris Jansons
Dzimšanas datums: 1973.gada 19.jūnijs

Kontaktinformācija:
e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Tiesībsarga apmeklētāju pieņemšana reizi mēnesī, iepriekš pierakstoties pa tālruni +371 67686768

Tiesībsarga Jura Jansona pilnvaru termiņš ir no 2016. gada 16. marta līdz 2021. gada 16. martam.

Saskaņā ar Tiesībsarga biroja nolikumu tiesībsargs J.Jansons ir arī Tiesībsarga biroja vadītājs

Augstākā izglītība

2006.- 2009 Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūra (Socioloģija)

2004 Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (Mg.oec.)

2001 Latvijas Universitāte, jurista kvalifikācija (Mg. iur.)

Darba pieredze

Kopš 17.03.2011 Latvijas Republikas tiesībsargs

28.12.2009 - 14.03.2011 Likvidējamā RSK apdrošināšanas AS – valdes priekšsēdētājs, no 05.03.2010 – likvidators

01.06.2009 - 28.12.2009 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija – valsts sekretāra vietnieks informācijas sabiedrības un elektroniskās pārvaldes jautājumos

01.10.2008 - 01.06.2009 Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts – sekretariāta vadītājs

01.01.2006 - 01.10.2008 Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācija – direktors

12.06.1994 - 01.01.2006 Latvijas Banka, pēdējais amats – Analītiskās daļas vadītājs (2000-2005)

Nozīmīgākā papildu darba pieredze

2006.-2009 Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes „Tiesību zinātnes” bakalauru studiju programmas stundu pasniedzējs mācību kursā „Tiesību filozofija”, maģistra darbu recenzents

Valodas zināšanas

Latviešu - dzimtā

Angļu - labi

Krievu - labi

Franču - priekšzināšanas

Apbalvojumi

2007 Tieslietu ministrijas apbalvojums „Zelta” spalva par ieguldījumu iestādes izveidošanā un attīstībā