Juris Jansons

Tiesībsarga Jura Jansona portrets pie Latvijas Republikas karoga
Tiesībsargs Juris Jansons

Juris Jansons ir Latvijas Republikas tiesībsargs kopš 2011. gada. Viņa pašreizējo pilnvaru termiņš ir no 2021. gada 18. marta līdz 2026. gada 18. martam. Saskaņā ar Tiesībsarga biroja nolikumu tiesībsargs Juris Jansons ir arī Tiesībsarga biroja vadītājs.

Darba pieredze

Kopš 17.03.2011 Latvijas Republikas tiesībsargs

28.12.2009 – 14.03.2011 Likvidējamās AS “RSK apdrošināšana” valdes priekšsēdētājs, no 05.03.2010 – likvidators

01.06.2009 – 28.12.2009 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas sabiedrības un elektroniskās pārvaldes jautājumos

01.10.2008 – 01.06.2009 Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītājs

01.01.2006 – 01.10.2008 Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijas direktors

12.06.1994 – 01.01.2006 Latvijas Bankas Analītiskās daļas vadītājs (2000-2005, pēdējais amats)

Nozīmīgākā papildu darba pieredze

2006-2009 Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes „Tiesību zinātnes” bakalauru studiju programmas stundu pasniedzējs mācību kursā „Tiesību filozofija”, maģistra darbu recenzents

Augstākā izglītība

2006-2009 Doktorantūras studijas socioloģijā, Rīgas Stradiņa universitāte

2004 Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (Mg.oec.), Latvijas Universitāte

2001 Jurista kvalifikācija (Mg. iur.), Latvijas Universitāte

Valodu prasmes

Latviešu – dzimtā

Angļu – labi

Krievu – labi

Franču – priekšzināšanas

Apbalvojumi

2021 Triju Zvaigžņu ordenis (saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 2021. gada 20. aprīļa lēmumu)

2007 Tieslietu ministrijas apbalvojums „Zelta” spalva par ieguldījumu iestādes izveidošanā un attīstībā