Tiesībsarga biroja jaunā mājaslapa – lietotājam daudz piekļūstamāka un draudzīgāka

Trešdien, 20.jūlijā, pēc apjomīga izpētes un izstrādes darba dienasgaismu ierauga Tiesībsarga biroja jaunā mājaslapa www.tiesibsargs.lv. Turpmāk mājaslapa būs ne tikai daudz piekļūstamāka cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī ērtāka lietošanai ikvienam mājaslapas viesim. Jaunā mājaslapa veidota kopā ar digitālās vides piekļūstamības ekspertiem un lietotājiem.

Tiesībsargs Juris Jansons: “Esam priecīgi, jo varam ar lepnumu teikt, ka ejam līdzi laikam. Pēc intensīva aptuveni septiņu mēnešu darba šodien nododam jūsu vērtējumam mūsu mājaslapu. Mūsu komandai šis ir bijis piepildīts laiks. Sadarbībā ar speciālistiem esam padziļināti pievērsuši uzmanību tam, lai mājaslapa būtu uz lietotāju orientēta, intuitīvi pārskatāma, kā arī mūsdienu prasībām atbilstoša. Man kā tiesībsargam ir svarīgi, lai ikviens sabiedrības loceklis varētu atrast interesējošo informāciju un likt to lietā savu tiesību aizstāvēšanā.”

Mājaslapas pilnveides darbi veikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību, kas paredz, ka visām valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapām jāatbilst piekļūstamības prasībām. Piekļūstamība ir tāda iekļaujoša prakse, kas sekmē veiksmīgu cilvēka un digitālās vides sazobi satura un funkcionalitātes mijiedarbības aspektā, neatkarīgi no lietotāja digitālās pratības, tehnoloģiju pieejamības, veselības stāvokļa vai citiem apstākļiem.

Lai mājaslapa būtu lietotājam draudzīga, bija nepieciešama detalizēta lietotāju ieradumu analīze. Tāpēc šīs lapas izstrādes viens no galvenajiem posmiem bija lietotāju profilu izstrāde, situāciju simulēšana un testēšana, risku apzināšana.

Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Ruta Siliņa: “Reizēm juridiskie termini var būt ļoti sarežģīti un specifiski, tāpēc centāmies laba mērķa vārdā atrast vidusceļu starp juridisko terminu lietojumu un lietotāju interesēm, mājaslapas sadaļās iekļaujot tiesību jomu aprakstus, skaidrojumus. Ir ieviesta resursu datubāze, kas būs lieliska iespēja meklēt, atrast, ievietot informāciju pārskatāmāk. Turpmāk ļausim mājaslapai būt daudz dzīvākai, reizē, strukturētākai.”

Tiesībsarga biroja mājaslapa izstrādāta kopā ar Turn Digital komandu, piekļūstamības ekspertiem un lietotājiem.

Tiesībsargs aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, ja tiek novērotas kļūmes. Ņemot vērā, ka mājaslapa savu funkcionalitāti pilnībā spēj parādīt tikai tad, kad cilvēki sākuši to lietot, sākuma periodā var izkristalizēties kādas nepilnības, par kurām lūdzam informēt Tiesībsarga biroju, rakstot uz e-pastu kssn@tiesibsargs.lv.