Tikšanās ar Eiropas Padomes nacionālo minoritāšu aizsardzības komiteju

Ceturtdien, 2. martā, tiesībsargs Juris Jansons un Tiesībsarga biroja pārstāvji tikās ar Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvo komiteju. No 27. februāra līdz 3. martam norisinājās komitejas ceturtā uzraudzības vizīte Latvijā.

Tikšanās laikā dalībnieki apsprieda Tiesībsarga biroja kapacitāte, tostarp visa veida resursu pieejamība likumā noteikto funkciju veikšanai. EP komitejas pārstāvji īpaši interesējās par romu situāciju Latvijā un Tiesībsarga biroja lomu romu tiesību aizsardzībā un izpratnes veicināšanā. Biroja pārstāvji EP komiteju informēja par sadarbību ar romu konsultantu un romu mediatoriem reģionos, par 2021.-2022. gadā veikto izpēti un ziņojumu par romu situāciju Latvijā, kā arī par februārī uzsākto sabiedrības informēšanas kampaņu “Tautība ir iespēja. Romi- vieni no mums”.

Tāpat EP komitejas pārstāvji vēlējās noskaidrot tiesībsarga viedokli par naida runu un naida noziegumiem nacionalitātes dēļ Latvijā – par šādas rīcības iemesliem un atbildīgo iestāžu paveikto situācijas risināšanai.

Uzziņai

Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvā komiteja ik piecus gadus apmeklē konvenciju ratificējušās valstis. Latvija minēto konvenciju ratificēja 2005. gadā. Pēc uzraudzības vizītes EP komiteja sagatavo ziņojumu, ko ir iespēja komentēt valsts vizītē iesaistītajiem dalībniekiem. Pēc komentāru saņemšanas ziņojums tiek publicēts, uzraudzības cikls noslēdzas ar Eiropas Padomes Ministru komitejas izdotu rezolūciju.