Projekts: Eiropas Atgriešanās fonds, 2012. gads

Projekts „Piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma izstrāde”

Līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra direktīvas 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz trešo valstu valsts piederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi pieņemšanu, saskaņā ar 8.panta 6.punktu valstīs vajag ieviest efektīvu piespiedu atgriešanas uzraudzības sistēmu.

Latvijā saskaņā ar Imigrācijas likuma 50.7.pantu efektīvu piespiedu atgriešanas uzraudzību realizē Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk tekstā – Tiesībsarga birojs), kuram šī funkcija tika uzticēta norādot likumā procesa novērošanā ietilpstošos uzdevumus, taču jebkurai novērošanai ir jābūt metodoloģiski izstrādātai un, lai panāktu efektivitāti, un ņemot vērā iespējamos trūkumus izveidošanas stadijā pilnveidojamai.

Tādēļ Tiesībsarga birojam kā atbildīgajai institūcijai ir jāizstrādā metodoloģija un jāpanāk efektīva uzraudzība līdz minētās funkcijas izpildē varētu iesaistīt arī nevalstiskās organizācijas.

Lai to veiktu ir nepieciešams, apmeklējot piespiedu kārtā izraidāmo personu aizturēšanas vietas, aptaujāt izraidāmās personas un noteikt to jautājumu loku, kas palīdz Tiesībsarga birojam konstatēt vai tiek ievērotas personas cilvēktiesības piespiedu izraidīšanas procesā.

Projekts

Tiesībsarga biroja projekts „Piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma izstrāde” tiek veikts Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” izveidotā Eiropas Atgriešanās fonda ietvaros.

Projekta mērķis

Izveidot piespiedu izraidīšanas procesa novērošanas sistēmu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra direktīvai 2008/115/EK.

Izveidot piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānismu – izstrādāt vadlīnijas izraidāmo ārzemnieku iztaujāšanai un aptaujas anketu, lai to varētu lietot gan valsts iestādes, gan nevalstiskās organizācijas.

Projekta ilgums

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2011.gada novembra mēneša līdz 2012.gada jūnijam.