Konsultatīvā padome par partnerattiecību tiesisko regulējumu

Tiesībsargs 2011. gadā izveidoja konsultatīvo padomi par partnerattiecību tiesisko regulējumu un 15. septembrī uz pirmo sēdi aicināja padomes dalībniekus.

Konsultatīvās padomes mērķis bija apzināt ekspertu viedokli un izvērtēt priekšlikumus par partnerattiecību tiesisko regulējumu, kā arī izvērtēt grozījumu nepieciešamību normatīvajos aktos naida noziegumu novēršanai pret homoseksuālām personām.

Ņemot vērā vairāku padomes locekļu izteiktos priekšlikumus, tiesībsargs veica grozījumus un papildinājumus padomes nolikumā, pielīdzinot konsultatīvās padomes statusu darba grupai, kuras mērķis ir sniegt ieteikumus un viedokļus konkrēto jautājumu risināšanai. Tiesībsargs aicināja padomi jautājumu skatīt plašāk un izskatāmos jautājumus attiecināt arī uz nereģistrēto kopdzīvi (ārpuslaulības savienību), tādējādi respektējot plašākas sabiedrības intereses. Saskaņā ar statistikas datiem nereģistrētā laulībā dzimušo bērnu skaits Latvijā tuvojas 50% (CSP dati), kas liecina par to, ka faktiskais ārpuslaulības savienību skaits ir vēl lielāks, tāpēc, skatot jautājumu par partnerattiecībām, būtu jāpievērš uzmanība arī šim personu lokam.

Tiesībsarga konsultatīvās padomes par partnerattiecību tiesisko regulējumu darbs noslēdzās ar tiesībsarga viedokli, ka LGBT un viņu draugu apvienības „Mozaīka” piedāvātā likumprojekta „Reģistrēto partnerattiecību likums” un to pavadošo likumprojektu tālāka virzība nav atbalstāma. Tā vietā izdarāmi grozījumi vairākos tiesību aktos, kas pietuvinātu ārpuslaulības savienībā dzīvojošas personas laulātu pāru tiesiskajai aizsardzībai. 2012. gada 26. janvārī tiesībsargs Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Latvijas Republikas Saeimas Juridiskajai komisijai nosūtīja savu viedokli Par partnerattiecību tiesisko regulējumu un aicināja Saeimu veikt grozījumus vairākās tiesību normās, kas attiecas uz pacientu tiesību aizsardzību, interešu konfliktu novēršanu, procesuālajām tiesību normām, personas sociālajām tiesībām un tiesībām uz informāciju.